Date Validation in Java using Regular Expression

Password Validation in Java using Regular Expression

Java – URL Validation using Commons UrlValidator

Username Validation in Java using Regular Expression